Injustering av värmesystem

Ett korrekt injusterat värmesystem är viktigt för att erhålla så låg energiförbrukning som möjligt. Läs mer om injustering av värmesystem.

Energideklaration

Energideklarationer i Norrbotten, Skåne och Hallandsområdet. Läs mer om energideklaration.

OVK-Obligatorisk Ventilationskontroll

Vi erbjuder OVK för samtliga typer av byggnader. Energibyrån innehar Certifiering för Sakkunnig Funktionskonstrollant. Mätning av luftflöden i ventilations- och fläktanläggningar. Läs mer om OVK.

Rengöring ventilationssystem

Smuts i ventilationssystem är en vanlig felkälla till att ventilationen inte fungerar som avsett vilket kan försämra männiksors hälsa och orsaka fuktskador i byggnader. Vi erbjuder rengöring av ventilationssystem.  Läs mer om rengöring ventilationssystem.

Energieffektivisering

Vill ni minska er energiförbrukning, energikostnad och klimatpåverkan? Kontakta Energibyrån så hjälper vi dig.

Energikartläggning

Stora företag måste enligt lag utöföra energikartläggning och energibyrån innehar certifiering för energikartläggning enligt STEMFS 2014:2. Vill ert företag få en överblick och kontroll över era energikostnader och vad ni kan göra för att minska dessa så hjälper vi givetvis er. Läs mer om energikartläggning.

Byggledning

Gedigen erfarenhet inom byggledning. Utbildad byggarbetsmiljösamordnare.

Energiberäkning

Vid om- eller nybyggnationer kan vi göra en energibalansberäkning för att veta hur mycket energi den nya byggnaden kommer att förbruka. Vid en bygganmälan måste en energiberäkning lämnas in till kommunen som ska visa att byggnaden uppfyller energikraven i Boverkets Byggregler (BBR). Läs mer om Energibalans.

Projektledning

Gedigen erfarenhet inom projektledning.

Projektering inom vvs

Projektering inom ventilation, fjärrvärme, kyla, avlopp m.m

Täthetsprovning av hus

Energibyrån erbjuder tryckprovning av byggnadskonstruktioner för att verifiera byggnadens lufttäthet.  Luftläckage innebär stora energiförluster. Vid täthetsprovningen installeras en fläkt i konstruktionen som ska provas. Fläkten skapar ett under- eller övertryck och till fläkten ansluts ett mätinstrument där luftläckaget analyseras.

Pannoperatör

Certifierad pannskötare med 20 års erfarenhet av drift- och underhåll av olika typer av pannor.

Vid intresse eller frågor. Tveka inte att höra av dig!